+48 601 501 408zamów przez telefon (9:00-17:00)
firma@futrofm.pllub napisz do nas
darmowa dostawaszczegóły w regulaminie
możliwy zwrot towarudo 14 dni od daty dostawy
Producenci
Kontakt

F.H.U. "futro.fm" - Jarosław Futro
Plac Słowackiego 16
34-400 Nowy Targ
NIP: 735-119-53-98
REGON: 490051733
Tel/fax: 18 266 21 14
Tel. kom.: 601 501 408
Tel. kom.: 501 127 876
e-mail: firma@futrofm.pl

Regulamin

 

REGULAMIN 

Informacje ogólne
Procedura reklamacyjna
Jak kupować?
Zamówienia
Formy płatności
Wystawianie faktur
Dostawa zakupów i koszty transportu
Warunki gwarancji i serwisu

Klient ma prawo do negocjacji i zmiany wszelkich zapisów umowy, w tym również zmieniających postanowienia poniższego regulaminu. W przypadku nieskorzystania z tego prawa stosuje się odpowiednio właściwe przepisy i postanowienia niniejszego regulaminu.

W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 9 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.). Regulamin skierowany jest do wszystkich Klientów Sklepu Internetowego: www.futrofm.pl. Regulamin określa zasady zawierania i wykonywania umów kupna-sprzedaży towarów znajdujących się na stronie Sklepu.

Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakiekolwiek prawa Klienta przysługujące mu z mocy przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z aktualnie obowiązującym stanem prawnym, postanowienia regulaminu są nieważne z mocy prawa. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, w tym Kodeksu Cywilnego, Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141 z 2002 r. poz. 1176), Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22 z 2000 r. poz. 271), Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926), Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.), oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego. Spory rozpatrywane są przez sąd właściwy miejscowo i rzeczowo, według przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 1964 r. Nr 43, poz. 296 ze zm.). Aktualny Regulamin dostępny jest w wersji elektronicznej na stronie www.futrofm.pl, skąd można go pobrać, jest także dostarczany nieodpłatnie Klientowi (drogą elektroniczną) na każde jego wezwanie. Niniejszy Regulamin może zostać zmieniony celem dostosowania go do aktualnie obowiązującego stanu prawnego. Zmiany wchodzą w życie w terminie 14 dni od opublikowania i nie dotyczą zamówień złożonych przed zmianą, chyba że nowe postanowienia są korzystniejsze dla klienta i klient zgodzi się na ich zastosowanie. Zmiany będą udostępniane na stronie www.futrofm.pl

Podstawowe pojęcia

Sprzedawca – Firma Handlowo-Usługowa Jarosław Futro z siedzibą w 34-400 Nowy Targ, Ulica Plac Słowackiego 16.

Sklep - serwis internetowy należący do Sprzedawcy, dostępny pod domeną www.futrofm.pl, za pośrednictwem którego Klient może dokonać zakupu oferowanych przez Sprzedawcę Towarów.

Klient - osoba fizyczna, która ukończyła co najmniej 13. rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18. roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, a także osoba prawna, oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która dokonuje, lub zamierza dokonać zamówienia, lub korzysta z innych usług Sklepu (w tym również Konsument). 
Konsument - osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej (jako strona umowy kupna-sprzedaży) za pośrednictwem Sklepu, niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Regulamin - niniejszy regulamin określający zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez Sprzedawcę.

Towar - rzecz ruchoma, prezentowana w Sklepie, mogąca być przedmiotem umowy kupna-sprzedaży, szczegółowo określona w zamówieniu.

Formularz Zamówienia - usługa dostępna na stronie internetowej Sklepu, za pomocą której Klient może dokonać zakupu wybranych przez siebie Towarów.

Informacje ogólne

1. Przedstawiona przez Sklep ekspozycja internetowa nie stanowi oferty (zgodnie z art. 661 k.c.), jest jedynie zaproszeniem do prowadzenia rokowań i zawarcia umowy (zgodnie z art. 71 k.c.), dotyczy to w szczególności informacji odnoszących się do produktów (łącznie z cenami). Stan związania następuje w momencie potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez Sklep. Zakupy nie wymagają użycia dodatkowo płatnych środków porozumiewania się na odległość, np. płatnych stron WWW. 

 2. Produkty oferowane w ramach Sklepu są produktami AGD z branży wyposażenia wnętrz, wytwarzanymi min. innymi przez takie firmy jak: Berghoff, Gipfel, Cole&Mason, Cilio, Adhoc, Bodum, Zest, Peugeot, SKK, Melior, Microplane, SilikoMart, Guardini, Ibili, JosepJoseph, Moha, Kuchenprofi, Frabosk.

3. Wszystkie ceny produktów to ceny brutto, podane są w polskich złotych i zawierają podatek VAT. Do każdego zamówienia dołączony będzie paragon, lub faktura VAT, i inne potrzebne dokumenty, w tym: instrukcje, certyfikaty, czy karta gwarancyjna.  Ceny produktów nie zawierają kosztów przesyłki które podane są oddzielnie w opisie każdego przedmiotu.   

4. Zamówione towary będą dostarczane wedle wyboru Klienta: firmą kurierską, POCZTĄ POLSKĄ, lub transportem własnym.

6. Akceptujemy system ratalny Santander. Dokumenty dotyczące kredytu są wypełniane siedzibie firmy FUTRO.FM, bądź przez internet.

7. Obowiązuje zakaz umieszczania w Sklepie treści o charakterze bezprawnym.

8. Minimalne wymagania techniczne konieczne do prawidłowej współpracy z platformą teleinformatycznyą użytkowaną przez Sklep: dowolny komputer, bądź urządzenie końcowe z dostępem do Internetu, dostęp do poczty elektronicznej, polecana rozdzielczość monitora: 1024x768, klawiatura lub inne urządzenia wskazujące, umożliwiające poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych, przeglądarka internetowa np. taka jak: Internet Explorer w wersji 7.0 lub nowszej z włączoną obsługą, JavaScript i cookies; Mozilla Firefox w wersji 3.0 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i cookies; Opera w wersji 10.0 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i cookies, Google Chrome w wersji 8 lub nowszej. Aktualne wersje przeglądarek można pobrać ze stron ich autorów. 

Prezentowane na stronach SKLEPU nazwy producentów i nazwy produktów, a także większość zdjęć i znaków identyfikacyjnych należą do ich właścicieli i są używane w SKLEPIE celach identyfikacyjnych, informacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów Ustawy Prawo własności przemysłowej (Dz. U. Nr 119 z 2003 r. poz. 1117) Wszelkie pobieranie, kopiowanie i powielanie zdjęć, treści i znaków graficznych jest zabronione i nie mogą być używane bez zgody ich właściciela przez osoby trzecie.


Procedura reklamacyjna

Zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny konsument dokonując zakupu za pośrednictwem sklepu internetowego ma prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od otrzymania przesyłki. Wystarczy wysłanie w tym terminie oświadczenia pocztą lub mailem. Prawa i obowiązki stron związane z realizacją ww. uprawnienia uregulowane są w przepisach powołanej wyżej ustawy.”]

Procedura reklamacyjna jest przeprowadzana zgodnie z postanowieniami Ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej. Konsument ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 2 miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową. Sklep odpowiada za niezgodność towaru jedynie w przypadku jej stwierdzenia przed upływem dwóch lat od wydania tego towaru kupującemu. Reklamację powinny być składane w siedzibie sklepu, pisemnie na adres sklepu lub za pośrednictwem adresu mailowego firma@futrofm.pl. Sklep ustosunkuje się do reklamacji bez zbędnej zwłoki. Reklamowany towar należy dostarczyć do siedziby sklepu.   


Jak kupować?

Klientem może zostać osoba, która w dowolny, dogodny dla siebie sposób: telefonicznie, poprzez Skype, GG, mailem, czy za pomocą sklepu wyrazi chęć zakupu towaru w postaci złożenia zamówienia. Ze Sklepu można korzystać "bez rejestracji klienta" badąź "z rejestracją klienta".    

Jak kupować, czyli jak poruszać się po sklepie internetowym www.futrofm.pl?

1. Klientem sklepu może zostać każdy, kto zarejestruje się w sklepie poprawnie wypełniając i akceptując formularz rejestracji i zamówienia towaru.  Asortyment podzielony jest na kategorie i podkategorie. Produkty pogrupowane są tematycznie, co powinno ułatwić odnalezienie poszukiwanego przedmiotu.  Przeszukiwanie produktów w sklepie możliwe jest także po wpisaniu nazwy producenta lub nazwy szukanego produktu (towaru), czy modelu produktu w oknie wyszukiwarki sklepu. 

2. Nawigacja odbywa się przy pomocy przycisków graficznych i linków tekstowych wskazujących konkretną akcję. 

3. Jeśli poszukiwany produkt został odnaleziony, warto mu się przyglądnąć dokładniej otwierając kliknięciem na jego nazwie, czy zdjęciu "KARTĘ TOWARU". Powiększenie samego zdjęcia odbywa się poprzez kliknięcie na samym zdjęciu, lub odpowiednim linku pod nim.   

4. Po obejrzeniu produktu oraz decyzji o dokonaniu zakupu przez Internet wystarczy kliknąć ikonę 'KUPUJĘ' - wtedy wybrany produkt zostanie dodany do listy zakupów. Lista zakupów, czyli Zawartość Koszyka wyświetla się bezpośrednio po dodaniu artykułu do koszyka, lub po kliknięciu na przycisk Do Kasy w obszarze Koszyk tuż nad centralną częścią sklepu.

5. Przeglądanie zawartości koszyka daje możliwość decydowania o ilości zamawianych produktów, a także usunięciu wcześniej wybranego artykułu. Przy pomocy pola Ilość, oraz przycisku Aktualizuj można zmniejszać/zwiększać ilość zamawianego towaru. A przy pomocy pola Usuń wyrzucać z koszyka niepotrzebną  zawartość. Przy okazji można zobaczyć listę wszystkich wybranych dotychczas produktów wraz z ich ceną.

6. Aby kontynuować zakupy wystarczy kliknąć  na przycisku Do Sklepu, lub po prostu przejść odrazu do następnej, interesującej kategorii

7. Jeśli spodoba się coś jeszcze wystarczy kliknąć ponownie przycisk Kupuję i ustalić ilość zamawianego towaru.

8. Gdy już wszystko co potrzebne znajduje się w koszyku, wystarczy kliknąć przycisk Do Kasy

9. Pokaże się formularz do wypełnienia (pytamy tutaj o dane osoby zamawiającej, adres dostawy, formę płatności) - prosimy o staranne wypełnienie wszystkich jego rubryk niezbędnych do realizacji zamówienia. Wysłanie formularza następuje poprzez naciśniecie klawisza Zamów. Naciśnięcie klawisza Anuluj oznacza rezygnację z zakupów. Z zakupów można zrezygnować w każdym momencie.

10. Klienci wpisani już do bazy mogą  zalogować się w sklepie podając jedynie e-mail (login) i hasło, natomiast nowi klienci powinni wypełnić Formularz Rejestracyjny (Nowy Klient), oraz zaakceptować warunki regulaminu.

11. Po zalogowaniu/zarejestrowaniu się w serwisie należy zakończyć procedurę zamawiania przechodząc kolejne etapy, aż do Potwierdzenia Zamówienia włącznie. Po zatwierdzeniu złożonego zamówienia na ekranie potwierdzającym przesłanie zamówienia do pracownika sklepu jest możliwość wydrukowania Faktury Pro-Forma, dzięki której będzie można znać numer swoejgo zamówienia, sprawdzić raz jeszcze podane dane,  sprawdzić dane dotyczące formy i terminu płatności

12. Każde zamówienie jest potwierdzane automatycznym e-mailem, który informuje użytkownika, jakie zakupy poczynił w sklepie, oraz zawiera link do szczegółów konta i dokonanych zamówień. Po złożeniu zamówienia otrzymają Państwo na wskazany adres e-mail wiadomość o kolejnych etapach realizacji zamówienia. Może zdarzyć się również, że zadzwonimy do Państwa ustalając szczegóły realizacji zamówienia, jeśli zajdzie taka potrzeba.

13. W wypadku jakichkolwiek uwag pytań, czy problemów, prosimy o kontakt w wybranej przez siebie dogodnej formie (e-mail, telefon, GG, Skype, formularz kontaktowy) celem ich rozwiania, czy rozwiązania. Dane kontaktowe znajdują się w zakładce: Kontakt  

ŻYCZYMY UDANYCH ZAKUPÓW

Sklep futrofm.pl dokłada należytej staranności, aby treść oferty sprzedaży towarów jak najdokładniej odpowiadała rzeczywistości. Z uwagi na możliwość wystąpienia błędów podczas dokonywanej aktualizacji (np. cen, konfiguracji, itd.) – ewentualne rozbieżności zostaną skorygowane niezwłocznie w trakcie realizacji zamówienia, po uzgodnieniu szczegółów z klientem i jego akceptacji. Jesteśmy cały czas dyspozycji w dni powszednie od 9 do 18. Z przyjemnością odpowiemy na dowolne pytania i wyjaśnimy wszystkie wątpliwości. Przypominamy, że do czasu wysłania towaru jest możliwa zmiana zamówienia w każdym momencie jego realizacji, w tej kwestii prosimy o kontakt. Jeśli klient zrezygnuje z zakupu po nadaniu paczki, wystarczy, że jej nie odbierze od doręczyciela i paczka wróci do nadawcy. 


Zamówienia

Zamówienia można składać przez 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu za pośrednictwem elektronicznych środków komunikacji. Obecność towaru na stronach sklepu futrofm.pl nie oznacza dostępności towarowej i możliwości realizacji zamówienia. Zamówienia mogą być składane w wybrany, dogodny dla klienta sposób: poprzez elektroniczny formularz w sklepie, telefonicznie, mailowo, poprzez GG, czy Skype. 
Czas realizacji zamówienia:
Na czas oczekiwania składa się czas realizacji zamówienia przez obsługę sklepu i czas dostarczenia przesyłki przez spedytora: Pocztę Polską, lub OPEK lub pracownika FUTRO.FM. Minimalnym okresem realizacji zamówienia jest okres 48 godzin od chwili potwierdzenia zamówienia. Wszelkie zamówienia realizowane są w możliwie najkrótszym terminie. Zamówienia złożone w piątek po godz. 14.00, w soboty, niedziele oraz święta rozpatrywane będą od rana w pierwszym najbliższym dniu pracy. W przypadku braków magazynowych po konsultacji z klientem dostawa nastąpi w innym, uzgodnionym wspólnie terminie, chyba, że klient zrezygnował z zakupu. Realizacja ma miejsce od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 17:00. 


Formy płatności

Klient posiada prawo wyboru formy płatności, płatności można dokonać w nastepujący sposób: 

- Gotówka przy odbiorze osobistym, w momencie dostarczenia przez doręczyciela, bądź pracownikowi Sklepu 
- Przelewem bankowym - na podstawie potwierdzonego zamówienia, przelew należy wysłać na konto:

BRE SA-WBE/ŁÓDŹ 47 1140 2004 0000 3102 2108 4875
- PayU - bezpieczne płatności online - wybierając tą opcję istnieje możliwość płatności przelewem z jednego z banków internetowych, w którym Klient posiada rachunek. Ten sposób jest szybki i bezpieczny. Cały proces płatności odbywa się z pominięciem naszego sklepu. Cały proces odbywa się pomiędzy komputerem Klienta a serwisem Payu24.pl. Przelewu należy dokonać na poniższy rachunek bankowy: BRE SA-WBE/ŁÓDŹ 47 1140 2004 0000 3102 2108 4875
- Przelewy24 - bezpieczne płatności online - wybierając tą opcję istnieje możliwość płatności przelewem z jednego z banków internetowych, w którym Klient posiada rachunek. Ten sposób jest szybki i bezpieczny. Cały proces płatności odbywa się z pominięciem naszego sklepu. Cały proces odbywa się pomiędzy komputerem Klienta a serwisem Przelewy24.pl. Przelewu należy dokonać na poniższy rachunek bankowy:  BRE SA-WBE/ŁÓDŹ 47 1140 2004 0000 3102 2108 4875

Sklep rozpocznie procedurę realizacji zamówienia niezwłocznie po stwierdzeniu wpływu na konto należności za zamówione towary wraz z kosztami dostawy. Na przelewie w polu tytułem: prosimy podać nazwisko osoby zamawiającej.


Wystawianie faktur

W sytuacji, gdy Państwo chcą na zakupiony przedmiot uzyskać dokument sprzedaży w postaci faktury VAT, prosimy o wcześniejsze poinformowanie o tym fakcie osoby przyjmującej zamówienie. Standardowym dokumentem sprzedaży przy każdej operacji jest paragon fiskalny. Istnieje możliwość późniejszego uzyskania faktury VAT na podstawie posiadanego paragonu.


Dostawa zakupów i koszty transportu

Zamówione produkty dostarczamy na terenie Polski za pośrednictwem: firmy kurierskiej Opek - koszt przesyłki paczki do 30kg po przelewie wynosi 15zł, za pobraniem 20zł 
POCZTA POLSKA - "kurier48" - tylko towary do 30 KG - koszt przesyłki paczki po przelewie wynosi 10zł, za pobraniem 15zł
TRANSPORT WŁASNY FUTRO.FM - koszty transportu uzgadniane przy potwierdzeniu telefonicznym zamówienia.

Sklep dostarcza zamówiony towar za pośrednictwem wybranej firmy kurierskiej, bądź za pośrednictwem Poczty Polskiej. Wyboru dokonuje Klient w trakcie składania zamówienia poprzez zaznaczenie właściwej opcji wśród wskazanych na stronie sklepu. Czas realizacji zamówienia, oraz opłata za dostrczenie jest zależny od wyboru doręczyciela.


Warunki gwarancji i serwisu

Zgodnie z warunkami gwarancyjnymi umieszczonymi na karcie gwarancyjnej. Serwis w autoryzowanych punktach serwisowych właściwych dla danego producenta, bądź importera/dystrybutora. Jednakże wedle życzenia sprawy reklamacyjne są załatwiane także za pośrednictwem sklepu. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień wynikających z niezgodności towaru z umową.

Ostatnia aktualizacja regulaminu: 24.12.2014 r.

Sklep www.futrofm.pl zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Zamówienia przyjęte przez Sklep do realizacji przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez Klienta. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 7 dni od dnia opublikowania na Stronie Internetowej Sklepu. Sprzedawca poinformuje Klienta na 7 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu o zmianie Regulaminu za pomocą wiadomości przesłanej e-mailem zawierającej odnośnik do tekstu zmienionego Regulaminu. W przypadku, gdy Klient nie zaakceptuje nowej treści Regulaminu powinien o tym fakcie powiadomić Sprzedawcę, co skutkuje rozwiązaniem umowy

Regulamin można utrwalić w każdym czasie poprzez jego wydrukowanie, zapisanie na odpowiednim nośniku lub pobranie go w formacie PDF i zapisanie w pamięci komputera ze strony internetowej: Regulamin

Regulamin można pobrać także w formacie DOC: Regulamin

Regulamin jest do pobrania także w formacie PDF:  Regulamin

Darmowy program firma Adobe do korzystania z plików w formacie PDF:  link   


do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl